KALKULATOR HAŁASU Z PARKINGÓW I PLACÓW MANEWROWYCH - CP2015

DANE WEJŚCIOWE
TYP OBLICZEŃ    
Pomoc ?
SAMOCHODY OSOBOWE DZIEŃ WIECZÓR NOC
Ilość miejsc parkingowych [-]
Ilość manewrów na jednym miejscu parkingowym w ciągu 1h [-]
Sumaryczna ilość manewrów w ciągu 1h nO [-]
Otwieranie/Zamykanie drzwi i/lub pokrywy bagażnika [Tak/Nie]
Rozładowanie wózka z zakupami [Tak/Nie]
Średnia droga jazdy po parkingu SO [m]


SAMOCHODY NISKOEMISYJNE DZIEŃ WIECZÓR NOC
Ilość miejsc parkingowych [-]
Ilość manewrów na jednym miejscu parkingowym w ciągu 1h [-]
Sumaryczna ilość manewrów w ciągu 1h nO [-]
Otwieranie/Zamykanie drzwi i/lub pokrywy bagażnika [Tak/Nie]
Rozładowanie wózka z zakupami [Tak/Nie]
Średnia droga jazdy po parkingu SO [m]


AUTOBUSY DZIEŃ WIECZÓR NOC
Ilość miejsc parkingowych [-]
Ilość manewrów na jednym miejscu parkingowym w ciągu 1h [-]
Sumaryczna ilość manewrów w ciągu 1h nA [-]
Średnia droga jazdy po parkingu SA [m]


SAMOCHODY CIĘŻAROWE DZIEŃ WIECZÓR NOC
Ilość miejsc parkingowych [-]
Ilość manewrów na jednym miejscu parkingowym w ciągu 1h [-]
Sumaryczna ilość manewrów w ciągu 1h nC [-]
Efektywna średnia ilość sam. ciężarowych z agregatem
chłodniczym w ciągu 1h
nCa [-]
Pomoc ?
średnia droga jazdy po parkingu SC [m]

RODZAJ I STAN NAWIERZCHNI
Rodzaj nawierzchni: [asfalt. lub bet./płyty betonowe/szutrowa]
Procentowy udział czasu eksploatacji, w którym nawierzchnia jest mokra lub pokryta mokrym śniegiem p [%]

ŹRÓDŁO HAŁASU
Rodzaj źródła hałasu [Punktowe/Liniowe]
Ilość punktowych źródeł hałasu [-]
Długość liniowego źródła hałasu [m]

WYNIKI (LEQ)
DZIEŃ WIECZÓR NOC LEQ 24H LDEN
SUMARYCZNY POZIOM MOCY HAŁASU [dB]
POJEDYNCZE ŹRÓDŁO PUNKTOWE [dB]
ŹRÓDŁO LINIOWE [dB/m]


SUMARYCZNA ILOŚĆ POJAZDÓW przez 24H =
Ilość obliczeniowa godz.
OKRES Dzień Wieczór Noc
Sam. osobowe
Sam. niskoemisyjne
Autobusy
Sam. ciężarowe
SUMA =